Računovodstvo in poslovno svetovanje

 • Od leta 1993 razvijamo kakovosten sistem računovodenja, ki temelji na na enostavnem, strokovnem in sodobnem e-poslovanju.
 • Nudimo vam računovodsko, davčno, pravno in poslovno svetovanje.
 • Računovodske storitve opravljamo za vse vrste gospodarskih družb, s.p.-jev, kot tudi društev, zasebnih zavodov in fizičnih oseb. Sodelujemo pa tako z večjimi podjetji, kot tudi s podjetniki, ki svojo pot šele začenjajo.
 • Vsem partnerjem zagotavljamo takojšnje rešitve in pomoč pri celovitem uresničevanju podjetniških idej.
 • Odlikuje nas konkurenčno opravljanje računovodskih storitev, ki temelji na osnovi zahtev posameznih partnerjev. Temu primerne so tudi cene, ki so za vsakega individualizirane in sporazumno dogovorjene.
 • Pri svojem delu uporabljamo programsko opremo Birokrat, ki je sodoben program za vodenje poslovanja in nam omogoča elektronsko izmenjavo podatkov med klienti (uporabniki) programa Birokrat ter računovodskimi servisi, ki uporabljajo program Birokrat – računovodstvo v oblaku.

Naše računovodske storitve:

 • vodenje temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik),
 • vodenje predpisanih davčnih knjig in evidenc (za zavezance za posamezne davke),
 • knjiženje prejetih in izdanih računov,
 • kontiranje in knjiženje prejete dokumentacije za temeljne poslovne knjige,
 • vodenje odprtih terjatev in obveznosti podjetja,
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • obračun davka na dodano vrednost (mesečni ddv zavezanec, tromesečni ddv zavezanec itd.)
 • izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida,
 • mesečna izdelava poslovnih poročil za poslovodstvo
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev in drugih vrst dohodkov fizičnih oseb;
 • obračun nadomestila plač za refundacijo bolezni,
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih (m4/m8),
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil.

Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitev

Dobrava 7
2360 RADLJE OB DRAVI

Telefon: +386/(0)2 88 80 470
Telefax: +386/(0)2 88 80 471
Gsm: +386/(0)41 421 327

Naložbo (izdelavo spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.